Su kaçakları, yapılardaki tesisattan kaynaklanan sorunlardan biridir.